Autorizații, Licențe, Certificate

Pentru desfăşurarea în condiţii normale şi legale a activităţilor mai sus menţionate, dispunem de următoarele autorizaţii şi certificate:

 • Autorizaţie de Mediu pentru (activitatea propriu-zisă, substanţele utilizate, personalul calificat, instrumentaţia adecvată.) ;
 • Autorizaţie eliberată de către Protectia Fitosanitară, vizată anual şi de către Institutul teritorial de Muncă şi de Ministerul Administratiei si Internelor – serviciul arme şi substanţe toxice
 • Autorizaţie eliberată de către Autoritatea Feroviară Română
 • Agremente Tehnice
 • Autorizaţie pentru prestări servicii de dezinsecţie, dezinfecţie şi deratizare pe teritoriul Municipiului Bucureşti;
 • Licenţă clasa I şi Ordinul Ministrului privind condiţiile eliberării şi mentinerii licenţei eliberată de către Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice
 • Autorizare sanitar – veterinară si ASP
 • Certificat ISO 9001:2000
 • Certificat OHSAS 18001:2004
 • Certificat ISO 14001:2004
 • Certificat SRM 8000 echivalent – S.A.8000:2008
 • Certificat ISO 27001:2005
 • Certificat OHSAS 18001:2007
 • Certificat ISO 27001:2013
 • Certificat ISO 14001:2015
 • Certificat ISO 9001:2015
 • Certificat ISO 9001:2015
 • Certificat SRM 8000